บทความ

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) = วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน มีสติคิดและทำบรรลุตามเป้าหมาย

วิธีคิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาส (Turn Crisis into Opportunity) = วิธีคิดแบบความคิดเชิงสร้างสรรค์

การวิเคราะห์คุณค่าเพิ่ม (Value Added) ความสูญเปล่า (Wastes or Non- Value Added) = วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) = วิธีคิดแบบมีเป้าหมายและจัดการกับความเสี่ยง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการทำงานที่ดี ถูกต้องและครบถ้วน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการบริหารงานประจำวัน

การคิดเชิงระบบที่เป็นทักษะสำคัญในการทำงานเพราะการแก้ปัญหาได้ถูกต้องจะทำให้ ทำน้อยได้มาก (Doing Less Getting More)

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis)

ทั้งหลักการที่ 1 “คิดจากเหตุ ไปหาผล” และหลักการที่ 2 “คิดจากผล ไปหาเหตุ” เป็นจุดเริ่มของการคิดเป็นระบบที่สำคัญมาก

“การจะคิดเป็นระบบได้ เกิดจากคิดอย่างเป็นเหตุและผล การเรียนทำให้มีความรู้ แต่การลงมือทำจะทำให้เกิดทักษะ”

การวินิจฉัยสาเหตุที่ถูกต้องแม่นยำ จะทำให้วางแผนกลยุทธ์ได้ถูกที่ถูกเวลาถูกประเด็น

ผู้นำต้องคิดวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง อันจะทำให้เกิดกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

“ถ้าจะเดินทางด้วยเครื่องบิน ต้องไม่ไปหัวลำโพง” เป็นคำเปรียบเปรยในทางกลยุทธ์ จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ให้ถูกต้องตั้งแต่แรก

การจะเติบโตได้ย่อมมีเหตุปัจจัยที่ดี จะสังเกตเห็นว่าธุรกิจประเภทเดียวกันบางบริษัทเติบโตแต่บางบริษัทไม่เติบโต นั่นเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน

ทุกธุรกิจอยู่ได้เพราะลูกค้า การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) จึงควรเป็นเรื่องแรก ๆ ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ

TQM เป็นแนวคิดที่คิดอย่างถูกทางถูกวิธี มีเหตุผล คิดอย่างมีผลลัพธ์ องค์กรที่นำหลักการ TQM ไปใช้มั่นใจได้ว่าจะนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนได้

ธุรกิจที่ทำความเข้าใจกับคำว่า “คุณค่าที่ส่งมอบให้โดนใจลูกค้า” ได้อย่างถ่องแท้ จะทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

แค่เห็นโมเดลธุรกิจบนกระดาษแผ่นเดียวก็รู้เลยว่าธุรกิจมีปัญหาและรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เติบโต (2)

BMC แม้เป็นแผนธุรกิจบนกระดาษแผ่นเดียว แต่ทรงพลังมหาศาล ขนาดที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น การรักษาลูกค้าเก่าให้มีความพึงพอใจและซื้อต่อเนื่องมีความจำเป็นอย่างมาก

“การมี Kaizen Mindset ในวันนี้ จะทำให้องค์กรมี Innovation ในวันหน้า” Next Normal (14)

“การคิดแบบพาเรโต ทำให้เห็นปัญหาที่สำคัญได้เร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้เร็วลงถึงสาเหตุรากเหง้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น มีความสุขในการทำงาน”

“การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดทรัพย์สินที่มีมูลค่าขององค์กร และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

ธุรกิจก็เหมือนร่างกายคนที่ต้องคอยตรวจสอบสุขภาพ ธุรกิจเมื่อผ่านทำงานฝ่าฟันปัญหาทั้งภายในภายนอก ย่อมมีปัญหาสุขภาพได้

สภาพคล่องเป็นเหมือนท่อน้ำของธุรกิจ ต้องไม่ให้ท่อตัน ต้องคอยสลายสิ่งปฏิกูลที่อุดตันในท่อให้สลายตลอดเวลา ให้น้ำไหลแรงและเร็วตลอดเวลา

ควรใช้หลักการเดียวกับการบริหารงานและคุณภาพ คือ หลัก PDCA

คุณค่าที่แท้จริงจากปัจจัยภายใน จะฝ่าฟันอุปสรรคและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกไปได้

และติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกอยู่เสมอ เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่ใช้ในการจัดการในกระบวนการที่จะป้อนกลับอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ

การสร้างและปรับโครงสร้างรากฐานของธุรกิจ เป็นการบำรุงรักษาสุขภาพธุรกิจให้สามารถตั้งรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้