บทความทั้งหมด

การจะขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ มีผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ได้นั้น ต้องวัดผลให้ได้ว่าดีหรือแย่กว่าเป้าหมาย

เพื่อให้ทุกคนมีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นกระบวนการ มีการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม และมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อสร้างศักยภาพให้เป็นผู้จัดการมืออาชีพ ให้สามารถบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร

พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

คัดเลือกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบและการจัดการเชิงระบบ

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) = วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน มีสติคิดและทำบรรลุตามเป้าหมาย

วิธีคิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาส (Turn Crisis into Opportunity) = วิธีคิดแบบความคิดเชิงสร้างสรรค์

การวิเคราะห์คุณค่าเพิ่ม (Value Added) ความสูญเปล่า (Wastes or Non- Value Added) = วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม

ทักษะที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ของบุคลากรแต่ละระดับในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) = วิธีคิดแบบมีเป้าหมายและจัดการกับความเสี่ยง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการทำงานที่ดี ถูกต้องและครบถ้วน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการบริหารงานประจำวัน

หลักสูตรเสริมทักษะหน้าที่การจัดการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพื่อเข้าใจเครื่องมือ สู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบให้เติบโตและขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไป

การคิดเชิงระบบที่เป็นทักษะสำคัญในการทำงานเพราะการแก้ปัญหาได้ถูกต้องจะทำให้ ทำน้อยได้มาก (Doing Less Getting More)

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis)

ทั้งหลักการที่ 1 “คิดจากเหตุ ไปหาผล” และหลักการที่ 2 “คิดจากผล ไปหาเหตุ” เป็นจุดเริ่มของการคิดเป็นระบบที่สำคัญมาก

“การจะคิดเป็นระบบได้ เกิดจากคิดอย่างเป็นเหตุและผล การเรียนทำให้มีความรู้ แต่การลงมือทำจะทำให้เกิดทักษะ”

การวินิจฉัยสาเหตุที่ถูกต้องแม่นยำ จะทำให้วางแผนกลยุทธ์ได้ถูกที่ถูกเวลาถูกประเด็น

ผู้นำต้องคิดวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง อันจะทำให้เกิดกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

“ถ้าจะเดินทางด้วยเครื่องบิน ต้องไม่ไปหัวลำโพง” เป็นคำเปรียบเปรยในทางกลยุทธ์ จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ให้ถูกต้องตั้งแต่แรก

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานเชื่อมโยงหลักการสู่การอ่านวิเคราะห์แผนธุรกิจอย่างมืออาชีพและจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ได้จริง

หลักสูตร ที่ไม่ได้สอนให้เขียนเฉพาะ Business Model Canvas เท่านั้น แต่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานเชื่อมโยงหลักการ สู่การสร้างกลยุทธ์ที่นำไปใช้พัฒนาและสร้างธุรกิจให้เติบโต 10X ได้จริง

Exclusive Training กลุ่มผู้บริหารระดับสูง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การจะเติบโตได้ย่อมมีเหตุปัจจัยที่ดี จะสังเกตเห็นว่าธุรกิจประเภทเดียวกันบางบริษัทเติบโตแต่บางบริษัทไม่เติบโต นั่นเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน

ทุกธุรกิจอยู่ได้เพราะลูกค้า การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) จึงควรเป็นเรื่องแรก ๆ ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ

TQM เป็นแนวคิดที่คิดอย่างถูกทางถูกวิธี มีเหตุผล คิดอย่างมีผลลัพธ์ องค์กรที่นำหลักการ TQM ไปใช้มั่นใจได้ว่าจะนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนได้

ธุรกิจที่ทำความเข้าใจกับคำว่า “คุณค่าที่ส่งมอบให้โดนใจลูกค้า” ได้อย่างถ่องแท้ จะทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

แค่เห็นโมเดลธุรกิจบนกระดาษแผ่นเดียวก็รู้เลยว่าธุรกิจมีปัญหาและรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เติบโต (2)

BMC แม้เป็นแผนธุรกิจบนกระดาษแผ่นเดียว แต่ทรงพลังมหาศาล ขนาดที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น การรักษาลูกค้าเก่าให้มีความพึงพอใจและซื้อต่อเนื่องมีความจำเป็นอย่างมาก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้