หลักสูตร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย KPI

239 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย KPI

หลักการและเหตุผล


ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) กล่าวว่า “หากคุณวัดผลไม่ได้ คุณก็พัฒนาไม่ได้ (If you can’t measure it, you can’t improve it.)” นั่นคือการจะขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ มีผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องวัดผลให้ได้ว่าดีหรือแย่กว่าเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ นำสาเหตุนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป


การวัดผล ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator-KPI) และเป้าหมาย (Target) ในหลักสูตร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย KPI” ได้ออกแบบการสร้างตัวชี้วัดทั้งกระบวนการธุรกิจ กระบวนการทำงาน และแผนกลยุทธ์ ด้วยการใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard & KPIs ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการบริหารองค์กร มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล อันจะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน มีจุดแข็งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการธุรกิจ (Business Process) กระบวนการทำงาน (Work Process) วิธีการทำงาน (Work Instruction) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบตัวชี้วัด (KPIs) ได้อย่างถูกต้อง “เริ่มต้นถูกต้อง ก็ออกแบบได้ถูกต้อง”

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจขั้นตอน วิธีการ และการตั้งตัวชี้วัด (KPIs) ของกระบวนการธุรกิจ (Business Process) กระบวนการทำงาน (Work Process) วิธีการทำงาน (Work Instruction) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการจัดทำแผนงาน (Action Plan) โครงการ (Project) ให้สามารถตอบสนองตัวชี้วัด (KPIs) ได้ตามเป้าหมาย และปรับปรุงให้ดีกว่าเป้าหมาย

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วย KPIs และสามารถปรับปรุง KPIs ได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อเรียนรู้


1. รูปแบบกระบวนการบริหารองค์กร กระบวนการธุรกิจ (Business Process) กระบวนการทำงาน (Work Process) วิธีการทำงาน (Work Instruction) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

2. ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator-KPI) และเป้าหมาย (Target) คืออะไร มีความเชื่อมโยงกับ กระบวนการธุรกิจ (Business Process) กระบวนการทำงาน (Work Process) วิธีการทำงาน (Work Instruction) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

3. ลักษณะที่ดีของ KPIs ต้องเป็นอย่างไร

4. การนำ KPIs สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (Target) ด้วยแผนงาน (Action Plan) โครงการ (Project) ด้วยเครื่องมือการจัดการ (Management Tools) PDCA และ 5W2H

5. การประเมินและควบคุม (Evaluation and Control) ด้วย Balanced Scorecard & KPIs และการใช้แบบฟอร์มต่างๆ แต่ละประเภท KPIs

6. Workshop รูปแบบกระบวนการบริหารองค์กร

7. Workshop การกำหนด KPIs8. Workshop การเขียน แผนงาน (Action Plan) โครงการ (Project)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

1. ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร

2. ผู้จัดการ 

3. หัวหน้างาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
2 วัน (9.00-16.00)
มีเอกสารและแบบฟอร์มประกอบการบรรยาย


รับรองผลลัพธ์จากความสำเร็จองค์กรธุรกิจชั้นนำมากว่า 15 ปี
วิทยากร : อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาธุรกิจ BCI
วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
ผู้เขียนหนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน”


บริษัทที่สนใจ หลักสูตร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย KPI
ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2418 2885 l bcichannels@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้