หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making)

233 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making)

หลักการและเหตุผล


ปัญหาในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะทำให้เราต้องแก้ปัญหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดความสูญเปล่าในการทำงาน ลูกค้าภายในและภายนอกเกิดความไม่พึงพอใจ พนักงานก็ไม่มีความสุขในการทำงาน


การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าไม่ให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ในระยะยาว เป็นการทำน้อย แต่ได้มาก (Do Less Get More) เพราะไม่ต้องแก้ปัญหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


การคิดอย่างเป็นระบบจะทำให้ทุกคนมีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นกระบวนการ มีการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม และมีขั้นตอนที่ชัดเจน ทุกคนเข้าใจตรงกัน จะทำให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผล


การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ถือเป็นระบบที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ลดความสูญเปล่าในการทำงาน ลูกค้าภายในและภายนอกเกิดความพึงพอใจ พนักงานทำงานอย่างมีความสุข


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ของกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือของการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและมีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ในเชิงป้องกันได้โดยสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้ เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและมีทักษะในการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจแต่ละแนวทางอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ของกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ให้ลูกค้าพึงพอใจ พนักงานมีความสุขในการทำงาน

หัวข้อเรียนรู้


1. รูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic & Analytical Thinking)

2. การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management-TQM) 

3. การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ มองแบบลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Market-in)

4. การบริหารงานประจำวัน (Daily Management-DM) ด้วยวงจร SDCA

5. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงป้องกันด้วยวงจร PDCA

6. การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาเชิงป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools)

7. การกำหนดแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยเครื่องมือ 5W1H

8. แผนดำเนินงานและมาตรฐานใหม่เพื่อลดความสูญเปล่าด้วยเครื่องมือ 5W1H

9. Workshop การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

10. Workshop การแก้ปัญหาเชิงป้องกันด้วยวงจร PDCA

11. Workshop การเขียนแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วยเครื่องมือ 5W1H

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : 

1.ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร

2. ผู้จัดการ

3. หัวหน้างาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2 วัน (9.00-16.00)

มีเอกสารและแบบฟอร์มประกอบการบรรยายรับรองผลลัพธ์จากความสำเร็จองค์กรธุรกิจชั้นนำมากว่า 15 ปี

วิทยากร : อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์

ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาธุรกิจ BCI

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)

ผู้เขียนหนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน”

บริษัทที่สนใจ หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
(Systematic Problem Solving & Decision Making)
ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2418 2885 l bcichannels@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้