หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic & Analytical Thinking)

420 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic & Analytical Thinking)

หลักการและเหตุผล


การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความผันผวนถี่และรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต การจะขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจไปถึงเป้าหมายได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรในองค์ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาได้ดี แก้ปัญหาแล้วต้องไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำขึ้นอีก (การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน) นั่นคือบุคลากรในองค์กรต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดแบบเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผล วิเคราะห์อย่างรอบด้าน มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้วเห็นแนวทาง วิธีการ หรือกลยุทธ์ใหม่ ที่จะแก้ปัญหาเชิงป้องกัน

การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic & Analytical Thinking) จึงเป็นทักษะที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Planning) การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) ของบุคลากรแต่ละระดับในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดเชิงกระบวนการ คิดแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุและผล
2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดทำกลยุทธ์ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกประเด็น
3. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการแก้ปัญหา (เชิงป้องกัน) และมีแนวทางในการตัดสินใจได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
4. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการทำน้อยได้มาก (Doing Less Getting More) ลดความสูญเปล่าในการทำงาน  


หัวข้อเรียนรู้

1. ปัญหาในการบริหารกระบวนการธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และผลกระทบ
2. ทำไม ? จึงต้องคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
3. เริ่มต้นการคิดวิเคราะห์เชิงระบบอย่างไร ?
4. การคิดวิเคราะห์เชิงระบบในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักการ TQM 10
5. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
6. Workshop กิจกรรมทำความเข้าใจและฝึกทักษะแต่ละหัวข้อ


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
2. ผู้จัดการ
3. ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ


รับรองผลลัพธ์จากความสำเร็จองค์กรธุรกิจชั้นนำมากว่า 15 ปี

วิทยากร : อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาธุรกิจ BCI
วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
ผู้เขียนหนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน”


บริษัทที่สนใจ หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systematic & Analytical Thinking)
ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2418 2885 bcichannels@gmail.com   

 

 


 

  

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้