หลักสูตร สร้างธุรกิจให้เติบโต 10X ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์และปรับแผนธุรกิจใหม่

432 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร สร้างธุรกิจให้เติบโต 10X ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์และปรับแผนธุรกิจใหม่

การดำเนินธุรกิจให้เติบโต และยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องสื่อสารแนวคิดคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เหมาะพอดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจโมเดลธุรกิจ ที่แสดงถึง เราทำอะไร (What) ทำให้ใคร (Who) ทำอย่างไร (How) ทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่ (Money) เพื่อการมอบหมายงานให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ได้สร้างกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ
 
โมเดลธุรกิจ ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงระบบงาน และกลยุทธ์ขององค์กรได้ดี คือ แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ที่แบ่งออกเป็น 9 ช่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 
 1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนโมเดลธุรกิจได้ด้วยเครื่องมือแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 2. เพื่อให้เข้าใจโมเดลธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของหน้าที่การทำงานในธุรกิจผ่านแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ปรับโมเดลธุรกิจให้เติบโตได้
 4. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้
 5. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือทางการจัดการทางธุรกิจประกอบการเขียนแบบจำลองธุรกิจได้อย่างชำนาญ
 6. เพื่อให้สามารถนำโมเดลธุรกิจที่เขียนขึ้นมานำสู่การปฏิบัติได้จริงด้วยแผนการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานตามกระบวนการ


กรอบความคิดของหลักสูตร

 1. มองเห็นโอกาส
 2. เข้าใจโมเดลธุรกิจ
 3. วิเคราะห์สถานการณ์เป็น
 4. ใช้เครื่องมือการจัดการอย่างถูกต้อง
 5. ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอน
   


รายละเอียดของหลักสูตร

 1. หลักการของแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 2. กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
 3. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)
 4. การวางแผนธุรกิจใหม่ (New Business Plan)
 5. การปรับโมเดลธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และการเติบโต (Business Growth)
 6. การขยายธุรกิจจากโมเดลธุรกิจเดิม (Business Expansion)

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร

 1. สามารถเขียนแบบจำลองธุรกิจได้อย่างชำนาญ
 2. มีแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ที่เป็นจริงในปัจจุบัน ใช้งานได้จริง
 3. สามารถปรับโมเดลธุรกิจได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 4. สามารถนำแบบจำลองธุรกิจสู่การปฏิบัติได้จริง
 5. สามารถควบคุมธุรกิจได้ด้วยความสัมพันธ์ในแบบจำลองธุรกิจ ผ่านการวินิจฉัยองค์กร
 6. สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงแบบจำลองธุรกิจได้ทันที ผ่านการวินิจฉัยองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
 2. ผู้จัดการ
 3. ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ


จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้รู้จริงทั้งหลักการ ลงมือปฏิบัติกับธุรกิจจริง นำเสนอกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ
 2. เรียนรู้หลักการและลงมือปฏิบัติจริง 1 วัน สร้างกลุ่มการเรียนรู้ให้คำปรึกษาในการปรับกลยุทธ์ (ตามวันเวลาที่เหมาะสม) และนำเสนอผลงานที่มีการปรับกลยุทธ์ พร้อมการวินิจฉัย 1 วัน
 3. เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ไม่ได้สอนให้เขียนเฉพาะ Business Model Canvas เท่านั้น แต่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาธุรกิจได้จริง ซึ่งสอนให้เรียนรู้ถึงการ SWOT Analysis บนกระดาษแผ่นเดียว และนำสู่การสร้างกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม
 4. สร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Network)

 

 

 


 

 

 

 

  

 

บริษัทที่สนใจ "หลักสูตร สร้างธุรกิจให้เติบโต 10X ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์และปรับแผนธุรกิจใหม่"
ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2418 2885     bcichannels@gmail.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้