สอนให้ทุกคนมี Pareto Mindset หลัก 80/20 ทำน้อยได้มาก Next Normal (13)

326 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สอนให้ทุกคนมี Pareto Mindset หลัก 80/20 ทำน้อยได้มาก Next Normal (13)

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น การทำงานในรูปแบบเดิม ๆ อาจจะไม่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ การที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตสูงขึ้น การลดต้นทุนจึงมีความจำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจ การทำงานที่ไม่จำเป็นเหมือนเมื่อก่อนจะทำให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น สิ่งที่ทำได้เลยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคือ ทำงานที่จำเป็นและสำคัญเท่านั้น

การทำงานที่จำเป็นและสำคัญนั้น ทุกคนในองค์กรจะมีวิธีการคิดและตัดสินใจได้อย่างไร ? ก็ต้องสอนให้เข้าใจถึงหลักการ 80/20 (Pareto Principle)

คือ งานที่สำคัญ (80) มีจำนวนน้อย (20) ตรงกันข้ามคือ งานที่สำคัญน้อย (20) แต่มีจำนวนมาก (80) ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและทำจนเกิดเป็นทักษะที่ชำนาญ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบ “ทำน้อย ได้มาก (Doing Less Getting More)”

แนวคิดกฏ 80/20 เป็นหลักการที่ใช้ได้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ใช้มากในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ทำให้ลดความสูญเปล่าลงได้ เพิ่มยอดขายได้ จัดการให้สต็อกสินค้าลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า โดยต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละงานให้เห็นปัญหาและสาเหตุ

  • ลูกค้าเพียง 20% สร้างรายได้ให้บริษัท 80% ของรายได้รวมทั้งหมด
  • 80% ของยอดขาย มาจาก 20% ของพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ
  • ข้อร้องเรียนของลูกค้า 80% เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้าเพียง 20%
  • การหมุนเวียนรอบสินค้า 80% เกิดจากขาย 20 ของสายผลิตภัณฑ์
  • ควบคุมรายจ่ายที่สำคัญ 20% ทำให้ลดรายจ่ายถึง 80%
  • 20% ของกิจกรรมการผลิต ทำให้เกิดต้นทุนการผลิต 80%
  • ปัญหาการสูญเสียเวลา 80% เกิดจากสาเหตุการจัดการที่ไม่ดีเพียง 20%
  • กำไรธุรกิจ 80% มาจากผลประกอบการของหน่วยธุรกิจทีมีผลประกอบการดี 20%

หลักการ 80/20 จึงมีความสำคัญในการวัดและวิเคราะห์ การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา การปรับปรุงงาน ถ้าทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ มีทักษะในการใช้หลักการ 80/20 ที่ดี จะทำให้ทำงานอย่างมีความสุข เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องพร้อมกัน แต่ถ้าจัดลำดับความสำคัญได้ เราก็จะแก้ปัญหาที่มีความสำมากที่สุดก่อนซึ่งมีจำนวนน้อย ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากก็จริงแต่มีความสำคัญน้อย

จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาพบว่า หลาย ๆ องค์กร พนักงานโดยเฉพาะระดับจัดการยังมีความเข้าใจกันน้อยใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ จึงขาดความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การทำงานจึงสับสนตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือวางแผน เมื่อวางแผนโดยไม่ลำดับความสำคัญก็จะทำให้ทำมากได้น้อย ทำงานกันมาก บางครั้งต้องทำงานเกินเวลาปกติแต่ผลงานออกมาน้อย จึงให้คำปรึกษาให้สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ “ทำน้อย ได้มาก (Doing Less Getting More)” โดยใช้หลักการ 80/20

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. เริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน (เห็นปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง)
2. การทำงานอย่างประสิทธิภาพ ทำให้มีโอกาสในการปรับปรุงงานได้มากขึ้น
3. ปลูกฝังหลักการพาเรโต หรือหลักการ “ทำน้อย ได้มาก”
4. ปลูกฝังแนวคิดการจัดการในเชิงวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หลักความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้

การสอนให้ทุกคนมี Pareto Mindset ทำงานโดยใช้หลักการ 80/20 ทำน้อย ได้มาก จึงเป็นเรื่องสำคัญ จะเป็นเขื่อนป้องกัน ลด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นได้ นี่คือวิถี Next Normal

“การคิดแบบพาเรโต ทำให้เห็นปัญหาที่สำคัญได้เร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้เร็วลงถึงสาเหตุรากเหง้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น มีความสุขในการทำงาน”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้