การบริหารการเงินสำคัญมาก Next Normal (9)

663 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบริหารการเงินสำคัญมาก Next Normal (9)

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเกิดภาวะต้นทุนการผลิตสูง การภาวะเงินเฟ้อ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คือต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าสูง ผู้บริโภครายได้ลดลง การซื้อลดลง

การบริหารธุรกิจ ถ้าขาดข้อมูลสารสนเทศที่ดีในการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมกระแสเงินสด จะทำให้บริหารงานผิดพลาดได้ ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบผิดพลาด การตั้งราคาขาย การจัดการสินค้าคงคลังและสต็อก การบริหารการส่งมอบ การจัดส่ง การบริการหลังการขาย อาจจะทำให้ขาดกระแสเงินสด ทำให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้

การวางแผนและควบคุมกระแสเงินสด จึงมีความจำเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้วงจรเงินสดสั้นลง มีเงินสดมาบริหารดำเนินงาน มีสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินจึงมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินการ โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนที่ถี่ขึ้น รุนแรงขึ้น ต้องยิ่งให้ความมุ่งมั่นที่ต้องทำเป็นเรื่องปกติในแบบ Next Normal

การวางแผนการเงิน ควบคุมกระแสเงินสด วงจรเงินสด เพื่อการรักษาสภาพคล่อง ต้องเข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ดังนี้


1. อัตราส่วนค่าวัตถุดิบต่อยอดขาย
2. อัตราส่วนค่าแรงงานต่อยอดขาย
3. อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย
4. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย
5. อัตราส่วนกำไรสุทธิ
6. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
7. อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8. ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ
9. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10. ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
11. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
12. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
13. วงจรเงินสด

หลังจากได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว ให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนทางการเงิน ดำเนินงาน และควบคุม ในการดำเนินงานต่อไป วิเคราะห์ในรอบต่อไป เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวินิจฉัยเพื่อระบุปัญหาและสาเหตุให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นปกติ

จะเห็นว่าการบริหารการเงิน (Financial Management) เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและปลอดภัยจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นต้องดำเนินงานให้เป็นเรื่องปกติแบบ Next Normal

“สภาพคล่องเป็นเหมือนท่อน้ำของธุรกิจ ต้องไม่ให้ท่อตัน ต้องคอยสลายสิ่งปฏิกูลที่อุดตันในท่อให้สลายตลอดเวลา ให้น้ำไหลแรงและเร็วตลอดเวลา”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้