SMEs จะมั่นคงได้ ต้องให้ความสนใจกับ ERP - Next Normal (5)

414 จำนวนผู้เข้าชม  | 

SMEs จะมั่นคงได้ ต้องให้ความสนใจกับ ERP - Next Normal (5)

ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการในกระบวนการที่จะป้อนกลับอย่างถูกต้องรวดเร็ว สำหรับการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ
 
การบริหารกระบวนการธุรกิจ ไม่ใช่บริหารกระบวนการเหมือน ๆ กันตลอดเวลา แต่จำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการตลอดเวลา เพราะความต้องการของลูกค้า (ภายนอก) แต่ละราย แต่ละกลุ่ม ไม่เหมือนกัน การส่งมอบสินค้าและบริการมีปัญหาไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน และผู้ส่งมอบให้แก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอกที่เปลี่ยนไปให้ได้ จะเห็นว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลสารเทศย้อนกลับมาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ Supply Chain Management
 
ในขณะเดียวกันการบริหารข้อมูลสารเทศที่สำคัญภายในธุรกิจ ได้แก่ Cost Management,  Financial Management และ Balanced Scorecard & KPIs ก็ต้องมีการบริหารอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะใช้วางแผนธุรกิจในอนาคต
 
การได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานต้องจัดทำ แล้วผู้จัดการนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ วินิจฉัยเพื่อการปรับปรุงและวางแผนธุรกิจในอนาคต เป็นกระบวนการที่ธุรกิจต้องมี (have to) ถ้าไม่มีธุรกิจจะขาดการวางแผนที่ดี เมื่อก่อนธุรกิจอาจจะมีหรือไม่มีก็ผ่านมาแล้ว แต่ Next Normal ต้องมีและต้องทำจนเป็นปกติ เพราะกระบวนการของข้อมูลสารสนเทศจะเป็นเขื่อนป้องกัน ลด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นได้
 
ธุรกิจจึงควรมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นระบบที่จะจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งหมดโดยมีการติดตั้ง Software ทุกหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน จัดซื้อ ผลิต ขาย บัญชี งานบุคคล สโตร์ คลังสินค้า ซ่อมบำรุง ฯลฯ ข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ข้อมูลชุดเดียวกันจะไหลต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้าจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการ และลงบัญชี ทำอินวอยซ์เรียกเก็บเงิน จึงเป็นการทำงานและบริหารข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว
 
SMEs ส่วนใหญ่ยังมีการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) กันน้อย อาจเป็นเพราะมีค่าใช่จ่ายและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในองค์กรให้ใช้ระบบ ERP จึงจะเห็นว่า SMEs ยังขาดข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น รวดเร็วแม่นยำ มาบริหารธุรกิจ เวลามีปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง มีความผันผวนถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น ก็จะรับมือลำบาก การตัดสินใจช้า การวางแผนช้า การปรับปรุงก็ช้าตามไปหมด SMEs ที่จะดำเนินธุรกิจให้มั่นคงต้องกลับมาให้ความสนใจกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP
 
การวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) จึงถือเป็นจุดแข็งของธุรกิจ เพราะลดความสูญเปล่า ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด การทำงานแต่ละหน่วยงานจะรวดเร็วขึ้น แม่นยำขึ้น วางแผนได้เร็วขึ้น ควบคุมในกระบวนการได้ดีขึ้น การปรับปรุงมีมากขึ้น การตัดสินใจของผู้บริหารจะถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  เป็นเขื่อนป้องกัน ลด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นได้ นี่คือวิถี Next Normal
 
“จงมองเหรียญอีกด้าน
ถ้ามองว่าการสร้างระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP เป็นค่าใช้จ่ายมันก็เป็นสิ่งสูญเปล่า
ถ้ามองว่าการสร้างระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP เป็นการลงทุนมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สิน”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้