Next Normal (2) ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

287 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Next Normal (2) ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น อันได้แก่ พลังงาน น้ำมัน แก๊สมีราคาสูงขึ้น วัตถุดิบการผลิตมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การเกิดภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ คือ เกิดความเสี่ยง เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้ เป็นความเสี่ยงของธุรกิจ


การเตรียมตัวคือ ผู้นำองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจน มองการณ์ไกล การเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจปัจจุบันเร็วมาก ช้ากว่าเป็นผู้ตามในตลาด เร็วกว่าเป็นผู้นำในตลาด ดังนั้นผู้นำต้องนำองค์กรด้วยการให้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แล้วจัดทำกลยุทธ์การแข่งขันให้สามารถแข่งขันได้  มีโครงการและแผนปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริง มีการวัดและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมการปรับปรุงงานให้บุคลากรทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม


นั่นคือผู้นำต้องมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ เป็นวิถี Next Normal เมื่อผู้นำมีวิสัยทัศน์ชัดเจน จะทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพราะวิสัยทัศน์ของผู้นำคือ ทิศทางขององค์กรในการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

แล้ววิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้นำควรเป็นอย่างไร ?

ผู้นำต้องมองแบบภาพใหญ่และมองภาพรวมให้ออก แบบ Bird’s-eye view คือภาพที่มองจากมุมสูงจะเห็นได้ทั้งหมดรอบด้าน ในด้านธุรกิจจะมองให้รอบด้านได้ดังนี้

1. ด้านการดำเนินงาน ต้องเข้าใจหลักบริหารที่ใช้ในการบริหารธุรกิจที่สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม ความชัดเจนของโมเดลธุรกิจ แผนธุรกิจ ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน เครื่องมือการจัดการ มีการวัดผล การวิเคราะห์ วินิจฉัยองค์กร แล้วปรับปรุงให้แข่งขันได้

2. ด้านการบริหารคน ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของบุคลากร การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้ความสามารถหลักขององค์กร การมอบหมายงาน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ การพัฒนากระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการบริหารงานประจำวัน อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างรวดเร็ว พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยต้องคอยหมั่นวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค นำประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ไปวางแผนกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนตามที่กล่าวมา จะทำให้มองได้รอบด้าน นี่แหละที่ผู้นำต้องทำให้เป็นปกติแบบ Next Normal จะเป็นเขื่อนคอยป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจได้


“ธุรกิจจะฝ่าฟันความผันผวนทางเศรษฐกิจไปได้ ผู้นำคือรากเหง้าของสาเหตุอย่างแท้จริง!!!”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้