หลังสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนถี่และรุนแรงขึ้น ต่อไปจะเป็น Next Normal (1)

529 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลังสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนถี่และรุนแรงขึ้น ต่อไปจะเป็น Next Normal (1)

สถานการณ์การเกิดโรคระบาด Covid-19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ มีปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง หลังจากเริ่มเบาบางลงก็เกิดสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้น้ำมัน แก๊ส พลังงาน และวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดเงินเฟ้อ ประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเงินเฟ้อเช่นกัน สาเหตุมาจากมาจากการบริหารการเงินผิดพลาดในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาด Covid-19 ทั้งหมดนี้จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและของไทยเกิดภาวะชะลอตัวถึงถดถอย จะเห็นได้ว่าในช่วง 3-4 ปีนี้ เศรษฐกิจมีความผันผวนถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อน ๆ ที่ผ่านมาที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

คาดการณ์ว่าการเกิดความผันผวนที่ถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จะเป็นวงจรแบบนี้ถี่ขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องปกติต่อไป หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น Next Normal ถ้าเราเข้าใจและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องใดก็ตามล้วนแล้วเป็นเรื่องปกติของโลก การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน

เมื่อเราเข้าและยอมรับในความเป็นปกติของการเปลี่ยนแปลง เราก็จะหาวิธีการ แผนงาน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ โดยไม่รู้สึกตื่นตระหนกว่าทำในสถานการณ์ผิดปกติ เพราะมันเป็นเรื่องปกติแบบ Next Normal

เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้ นั่นคือความเสี่ยง เราต้องมองเป็นเรื่องปกติ ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) เราสามารถควบคุมได้ อันนี้แหละที่เราต้องจัดการให้ได้เพื่อเป็นเขื่อนป้องกันความผันผวนที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น ที่ผ่านมาธุรกิจอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก (Focus) แต่ต่อไปนี้ Next Normal ธุรกิจต้องมุ่งเน้น (Focus) การสร้างจุดแข็งผ่านเครื่องมือ Value Chain Analysis ให้เป็นเรื่องปกติแล้วการดำเนินธุรกิจอย่างไรที่เป็นแบบ Next Normal1. ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเข้าใจ Next Normal

2. ปรับ Mindset ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้นำจนถึงผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ Next Normal

3. บริหารโครงสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง คือ โมเดลธุรกิจ และแผนธุรกิจ

4. ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการในกระบวนการที่จะป้อนกลับอย่างถูกต้องรวดเร็ว สำหรับการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ

5. ปรับการทำ SWOT Analysis ให้ถี่มากขึ้น เพราะต้องติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกอยู่สม่ำเสมอ

6. ทำความเข้าใจถึงหลักการ Value Chain Analysis ซึ่งเครื่องมือวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ ต้องค้นหาจุดแข็งเพื่อไปบวกกับโอกาสภายนอกเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรวดเร็ว นำจุดแข็งไปป้องกันอุปสรรคภายนอก

7. บริหารต้นทุน (Cost Management) จัดทำและควบคุมงบประมาณ จัดทำต้นทุนมาตรฐานละควบคุมต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้น

8. บริหารการเงิน (Finance Management) วางแผนการเงิน ควบคุมกระแสเงินสด วงจรเงินสด

9. บริหารกระบวนการให้มีความต่อเนื่องไม่เกิดความสูญเปล่า มีตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย เข้าใจกระบวนถัดไปคือลูกค้า (ภายใน)

10. วินิจฉัยองค์กร เพื่อตรวจสุขภาพองค์กร ค้นหาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการที่เป็นสาเหตุ

11. การเรียนรู้ การจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ความสามารถหลักขององค์กรให้กับพนักงานทุกคน

12. สอนให้ทุกคนมี Pareto Mindset ทำงานโดยใช้หลักการ 80/20 ทำน้อยได้มาก

13. สอนให้ทุกคนมี Kaizen Mindset ทุกงานสามารถปรับปรุงเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นได้

14. คุณภาพสินค้าและบริการต้องรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน จะทำให้รักษาลูกค้าไว้ได้ และลูกค้าจะบอกต่อเอง ทำให้ต้นทุนของธุรกิจต่ำ
  

ทั้ง 14 ข้อเป็นแนวทางที่จะทำให้ปัจจัยภายในเกิดจุดแข็งของธุรกิจ ถ้าธุรกิจมีจุดแข็งทั้ง Value Chain จะเป็นเหมือนเขื่อนที่ทำให้ป้องกัน ลด หลีกเลี่ยงความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นได้

“ธุรกิจจะอยู่กับความผันผวนที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น อย่างเป็นปกติสุขได้ต้องสร้างจุดแข็งให้แข็งแกร่ง จะเป็นเขื่อนคอยป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจได้”

ทั้ง 14 ข้อ จะเรียนรู้กันใน EP ต่อ ๆ ไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้