กิจกรรมและข่าวสาร

โดย อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เขียนหนังสือ คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาธุรกิจ BCI

"สร้างธุรกิจเติบโต 10 เท่าด้วยกลยุทธ์ Business Model Canvas (BMC)"

ปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ? ให้ลดต้นทุน

อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas (BMC)

เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ

ถอดบทเรียนจากผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารการจัดการ ที่นำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

หลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้นำ

รู้จักตัวเรา เข้าใจลูกค้า รู้หน้าตาคู่แข่ง

Powered by MakeWebEasy.com