หลักสูตรของสถาบัน

หลักสูตร Business Model Canvas
เครื่องมือทรงพลังช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ
หลักสูตร Business Model Canvas
เครื่องมือทรงพลังช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ
 
          การดำเนินธุรกิจให้เติบโต และยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องสื่อสารแนวคิดคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เหมาะพอดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจโมเดลธุรกิจ ที่แสดงถึง เราทำอะไร (What) ทำให้ใคร (Who) ทำอย่างไร (How) ทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่ (Money) เพื่อการมอบหมายงานให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ได้สร้างกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ
 
            โมเดลธุรกิจ ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงระบบงาน และกลยุทธ์ขององค์กรได้ดี คือ แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ที่แบ่งออกเป็น 9 ช่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
 1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนโมเดลธุรกิจได้ด้วยเครื่องมือแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 2. เพื่อให้เข้าใจโมเดลธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของหน้าที่การทำงานในธุรกิจผ่านแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ปรับโมเดลธุรกิจให้เติบโตได้
 4. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้
 5. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือทางการจัดการทางธุรกิจประกอบการเขียนแบบจำลองธุรกิจได้อย่างชำนาญ
 6. เพื่อให้สามารถนำโมเดลธุรกิจที่เขียนขึ้นมานำสู่การปฏิบัติได้จริงด้วยแผนการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานตามกระบวนการ
 
กรอบความคิดของหลักสูตร
 • มองเห็นโอกาส
 • เข้าใจโมเดลธุรกิจ
 • วิเคราะห์สถานการณ์เป็น
 • ใช้เครื่องมือการจัดการอย่างถูกต้อง
 • ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอน
 
รายละเอียดของหลักสูตร
 • หลักการของแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 • กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
 • การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis)
 • การวางแผนธุรกิจใหม่ (New Business Plan)
 • การปรับโมเดลธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และการเติบโต (Business Growth)
 • การขยายธุรกิจจากโมเดลธุรกิจเดิม (Business Expansion)
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร
 1. สามารถเขียนแบบจำลองธุรกิจได้อย่างชำนาญ
 2. มีแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ที่เป็นจริงในปัจจุบัน ใช้งานได้จริง
 3. สามารถปรับโมเดลธุรกิจได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 4. สามารถนำแบบจำลองธุรกิจสู่การปฏิบัติได้จริง
 5. สามารถควบคุมธุรกิจได้ด้วยความสัมพันธ์ในแบบจำลองธุรกิจ ผ่านการวินิจฉัยองค์กร
 6. สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงแบบจำลองธุรกิจได้ทันที ผ่านการวินิจฉัยองค์กร
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้