ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คำถามที่ถูกถามเป็นประจำเกี่ยวกับไบโอกรีส

1. เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในไบกรีสมีอันตรายต่อผู้ใช้หรือไม่
ตอบ ไม่มีอันตราย เพราะ คัดสายพันธุ์ที่มีประโยชน์เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมไม่มีการกลายพันธุ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ความปลอดภัย ไม่เกิดเชื้อก่อโรคต่อคนสัตว์และทำลายสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้

2. กำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างไร
ตอบ ไบโอกรีสกำจัดที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นโดยดึง N และ S  มาใช้เป็นพลังงาน

3. ระหว่างไบโอกรีสกับ EM แตกต่างกันอย่างไร  
ตอบ   1. EM เป็นจุลินทรีย์ที่ทำมาจากการหมัก เศษผัก ผลไม้   ระบุสายพันธุ์ไม่ได้ ถ้าไม่เหมาะสมอาจเป็นโทษได้
          2. EM  เป็นจุลิทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศและมีเชื้อราในเส้นใยมาก
          3. EM  มีกลิ่นและกากน้ำตาล ต้องเลือกใช้ให้แหมาะสมเป็นเทคนิคพื้นบ้าน
          4. EM ย่อยไขมันได้น้อยมากไม่เหมาะสมนำไปใช้

4. ทำไมเป็นรูปแบบผงไม่เป็นแบบน้ำ
ตอบ เพื่อรักษาคุณภาพให้คงที่และความสะดวกในการเก็บ ( เหมือนกับยาปฏิชีวนะของเด็ก เป็นรูปแบบผงก่อนใช้จึงค่อยผสมน้ำ)

5.  มีกระบวนการการทำงานอย่างไร
ตอบ  ทันทีโดยที่มีพิเศษ  หรือทำงานแบบ ต่อเนื่องโดยจุลินทรีย์ในไบโอกรีสจะผลิตเอนไซด์ช่วยย่อยสารอินทรีย์โดยที่   สารอินทรีย์----จุลิทรีย์ในไบโอกรีส ----- เซลล์ใหม่ +CO2+H2O+ พลังงาน+กรดแลคติด

6.  มีอายุการเก็บรักษานานเท่าไหร่
ตอบ     ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดผงในซองฟอยด์มีอายุการใช้งานได้ 2-3 ปี

7.  กำจัดไขมันได้อย่างไร
ตอบ    มี 3 กระบวนการ 1) เอนไซด์ไลเปส ที่เติม  ย่อยไขมันได้  2 ) กลุ่ม selective bacillus และ selective yeast ผลิตเอนไซม์ไลเปสย่อยไขมันโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง ( long chain เป็น fitty acid =กรดไขมัน) และกลุ่ม lab ย่อยไขมันโมเลกุลเล็กจนเปลี่ยนไปเป็นกรดน้ำนม

8.  มีวิธีการใช้อย่างไร
ตอบ     ผสมน้ำตามอัตราส่วน แช่ไว้ 15 นาทีขึ้นไป แล้วนำไปใช้ตามต้องการ

9.  ทนกรดได้ประมาณเท่าไหร่
ตอบ   pH 3.5  ขึ้นไป  เพราะจุลินทรีย์ในไบโอกรีสชอบกรด

10.  ใช้ร่วมกับสารเคมีได้อย่างไร
ตอบ    ห้ามใช้ร่วมกับสารเคมี หรือยาฆ่าเชื้อทุกชนิด เพราะสารเคมีไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ตายหมด ไม่ว่าจะเป็นจุลิทรีย์ใดๆ

11.  ในไบโอกรีสมีจุลินทรีย์ชื่ออะไรบ้าง
ตอบ    ไม่สามารถบอกสายพันธุ์ แต่บอกเป็นสายพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆได้   selective bacillus   และ  lactobacillus  / selective yeast / lactic acid bacteria

12.  1 ซองใช้ได้กี่ครั้ง/ต่อ
ตอบ   ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้   บ้าน ( ใช้ได้หลายครั้งๆละ 1-2 เดือน )  ชุนชน อุตสาหกรรม  (อาจใช้ครั้งเดียวมากกว่า 1 ซอง )

13.  เชื้อจุลินทรีย์ที่เติมลงบ่อต่างๆแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่
ตอบ     ขึ้นอยู่กับจุดที่เติม ( ถ้าเป็นบ่อเกรอะ เดือนละ 1-2 ครั้ง)  ถ้าเป็นบ่อดักไขเติมทุกวันหรือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

14.  จำเป็นต้องใช้ประจำหรือไม่
ตอบ    ตามลักษณะงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้คงเดิมสม่ำเสมอ

15.  สามารถเพาะเชื้อได้หรือไม่
ตอบ     ถ้านำมาเพาะเชื้อเอง จะไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานและถ้าไม่รู้ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่เหมาะสมก็ไม่สามารถต่อสายพันธุ์ให้มากเท่าบริษัทผลิตเอง

16.  แช่น้ำข้ามวันได้หรือไม่
ตอบ    เพราะอาหารรับไม่พอจุลินทรีย์ขยายมากจนย่อยสลายตัวมันเอง

17.  ใช้กับระบบน้ำเสียได้หรือไม่
ตอบ     ได้ทุกระบบทั้งที่เป็นชีวภาพ ทั้งที่มีอากาศ และไม่มีอากาศ ยกเว้น ระบบทางเคมี

18.  ฆ่าแมลงสาบได้หรือไม่
ตอบ    ไม่ได้ แต่ช่วยลดปริมาณแมลงสาบได้ เนื่องจากใช้ประจำทำให้กำจัดไขมันสะสมตามพื้นซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ และกำจัดกลิ่นของแมลงสาบได้

19.  มีอันตรายหรือไม่เมื่อมีการสัมผัส หรือ รับประทานเข้าไป
ตอบ     ไม่มีอันตราย เพราะเป็นสายพันธุ์ปลอดภัย มีอยู่แล้วในอาหารและเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารอยู่แล้ว เช่นผักดองและมีการรับรองความปลอดภัยทางผิวหนัง ทางปาก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20.  ใส่ลงไปในบ่อที่มีสาหร่ายได้หรือไม่
ตอบ   ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าต้องการใช้กำจัดสาหร่ายโดยตรง ควรใช้ไมแอค แต่ไบโอกรีสช่วยลดปริมาณอาหารและปริมาณที่ทำให้สาหร่ายบลูม ได้แก่ลดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ลดด่างของน้ำ เพราะไบโอกรีสมีคุณเป็นมัฟเฟอร์ กรณี ph สูง(สาหร่ายบลูม)สามารถลดphได้

21.  กำจัดกลิ่นได้อย่างไรใช้เวลานานเท่าไหร่
ตอบ    ตัดวงจรการเกิดกลิ่น เช่น ตัด N และ S ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีกลิ่นลดลงและหายไป

22.  ใส่ลงไปในน้ำ คู คลอง ที่มีกลิ่นเน่าเสียได้หรือไม่
ตอบ    ได้เพราะกลไกการตัดวงจรโครงสร้างไฮโดรเจนซัลไฟล์ วงจรการเกิดกลิ่น เช่น ตัด N  และ S

23.  มีวางขายตามท้องตลาดหรือไม่
ตอบ    ไม่มีค่ะ เพราะถูกสร้างขึ้นมาแก้ไขงานเฉพาะกลุ่ม

24.  เมื่อย่อยของเสียแล้วสุดท้ายกลายเป็นอะไร
ตอบ     กรดแลคติด หรือกรดน้ำนม

25.  ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียได้เท่าไหร่ เช่น  FOG COD BOD
ตอบ    FOG 70-90%    BOD,COD SS 30-70%

26.  เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้อากาศหรือไม่
ตอบ    อยู่ได้ทั้งที่มีอากาศและไม่มีอากาศหรือไม่ใช้ก็ได้

27. ไบโอกรีส สามารถใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
ตอบ    กำจัด-ย่อยไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นแก๊ส กำจัดกากตะกอน บำบัดน้ำเสีย

28.  ไบโอกรีสแตกต่างกันอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ดาโน
ตอบ    ไบโอกรีส สัมผัสได้ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100% ดาโนสัมผัสไม่ได้ หรือโซดาไฟนั่นเอง ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน

29.  เมื่อเกิดปัญหาท่ออุดตัน ใช้ ไบโอกรีสได้หรือไม่
ตอบ    ได้เพราะกลไกการทำงานของไบโอกรีส จะช่วยย่อยสลายไขมัน จากที่เกาะเต็มท่อค่อยๆยุ่ยหลุดลงเรื่อยๆ

30.  ถ้าใช้ไบโอกรีสกับไขมัน ใช้ปริมาณเท่าไหร่
ตอบ   1 ใช้ไบโอกรีสในถังเกรอะ (ตามโบชัวร์)
          2 ใช้ไบโอกรีสในถังดักไขมันบ้านเรือน (ซองเยื่อ สัปดาห์ละ 4 ซอง)
          3 ใช้ไบโอกรีสแทนน้ำยาเคมี (เช็ดพื้น และ ล้างห้องน้ำ ใช้ 1 เม็ด ผสมน้ำ 5 ลิตร ) และยังสามารถนำน้ำใส เช็ดพื้น หรือ ฉีดพ่น ได้ ส่วนตะกอนเทลงโถส้อม และท่อน้ำCopyright © 2010-2013 All Rights Reserved.
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14/20 หมู่4 ซอยทุ่งมังกร1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : +662-880-4744, +662-880-4787 โทรสาร : +662-448-5332 email : bci_contact@bcithailand.com