ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน ภายใต้แนวคิด Bangkok Green Communityชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 ย่านคลอง 7 เขต พร้อมทั้งจัดตั้ง 9 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ดังนี้ 

1.                คลองสวนหลวง เขตบางคอแหลม  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ ชุมชนสวนหลวง 1  และชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3

2.                คลองประเวศน์บุรีรมย์ เขตลาดกระบัง สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.                คลองจรเข้ขบ เขตประเวศ สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ

4.                คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม และ ชุมชนวัดจำปา

5.                คลองมอญ เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่  สร้างศูนย์เรียนรู้ ที่ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง และ วัดครุฑ

6.                คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)  เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ สร้างศูนย์เรียนรู้ที่ วัดวิจิตรการนิมิตร

            โดยศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในแต่ละย่านคลอง  จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  Zero Waste  เปลี่ยนขยะเป็นทุน,  Biogas การแปรรูปขยะอินทรีย์-เศษอาหารเป็นพลังงานทดแทน ,  กิจกรรมคลองสวยน้ำใส-บำบัดก่อนทิ้ง และกิจกรรม 3R +++ (3R คือ Reduce (ลดการใช้), Reuse (การใช้ซ้ำ), Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)  , ส่วนบวก คือ MEN : M=Money รายได้ที่เพิ่มขึ้น , E=Environment สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น , N=Network เกิดเครือข่ายความร่วมมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป  ก่อให้เกิดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok Green Community  


            นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดและกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะอนามัยของประชาชน โครงการนี้จึงเป็น 1 ใน 10 มาตรการเร่งเด่วนที่ได้เริ่มต้นทำทันที  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครสีเขียวและสะอาด”  ที่มีความน่าอยู่ ทั้งในมิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสมกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของ “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน




ข่าวสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนน่าอยู่ แยกขยะถูกที่ ชุมชนสะอาด ชีวิตมีสุข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ จ.ชลบุรี
การใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโยโลยีชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการควบคุมไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ด้วยพลังเยาวชน
กทม. เปิดตัวโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ก้าวสู่มหานครสีเขียว
ปตท. เปิดตัวโครงการต้นแบบ Zero Waste ในสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทย
แฉโรงงานบำบัดทิ้งสารพิษลงน้ำ จ่ายเงินปิดปากจนท.อุตฯจ่อฟันนับสิบแห่ง
รมว.อุตสาหกรรมพอใจ13กิจกรรมระบายน้ำ สมุทรปราการโมเดลคืบหน้าร้อยละ80แล้ว
“สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ”
น้ำแข็งที่ Greenland ละลายเกือบหมดแล้ว
กรมชลฯคาดลุ่มเจ้าพระยา'เสี่ยงขาดน้ำ'



Copyright © 2010-2013 All Rights Reserved.
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14/20 หมู่4 ซอยทุ่งมังกร1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : +662-880-4744, +662-880-4787 โทรสาร : +662-448-5332 email : bci_contact@bcithailand.com