ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทคโนโลยีการจัดการของเสียและน้ำเสียทางเลือก

 
กิจกรรม

อบต.ต้นแบบแห่งแรก ในจังหวัดสระบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการบำบัดน้ำเสีย โดยชุมชน เพื่อชุมชน
เยี่ยมชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการเกษตรรวมใจภายใต้พระราชดำริ
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ทีมงาน BCIT ร่วมกิจกรรมของเทศบาลบางกรวย
หลักการ 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมา ใช้ใหม่
เริ่มเติม บี-กรีน เพื่อใช้ในแก้ปัญหายุงรำคาญ
social and environment Challenges.
พ่นดับกลิ่นสถานีพักถ่ายขยะมูลฝอยเมืองพัทยา
บรรยายพิเศษในโครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming)
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียชุมชน แก้วนิมิตร
Meeting with Myanmar partner
Appreciated the Seminar "Langkawi Green Recycle Centre"
เดินรณรงค์ในชุมชนสายสัมพันธ์ แขวงบุคคโล
คณะผู้นำชุมชนลังกาวี ปีนัง มะละกา มาดูแนวทางการจัดการน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
ฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ไบโอกรีส ลงสู่ คลองหนึ่ง
ประชุมร่วมกับทีมวิศวกร โรงแรมอนันตรา
อบต.คลองข่อย
อบต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ทีมเบสท์แคร์ มาเป็นวิทยากร ฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงงานพื้นที่ อ.คลองหลวง
ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียชุมชนแก้วนิมิตร ร่วมกับคณะกรรมการ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. พระนคร กับ BCI
ติดตั้งถังดักไขมันแต่ละบ้านที่ร่วมโครงการ
ทีมงาน เบสท์แคร์ (BCI) ร่วมจัดกิจกรรม กับ กองสาธารณสุข อบต.บางบัวทอง
กิจกรรมเผยแพร่ความสำเร็จโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมที่คลองหนึ่ง ปทุมธานี โดย bci เป็นที่ปรึกษาโครงการการ จัดการน้ำเสีย
Best Care team เดินทางมาเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
งานเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ แบบครบวงจร
BCI ได้รับเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียชุมชนแก้วนิมิตร นำร่องให้ จ.ปทุมธานี
Eco Trip by BCI จุดประกายแนวคิดชุมชนที่ยั่งยืนสู่สังคมโลก โดย BCI, North koridoe Utara Malaysia , KananTech USA
Bionic BCI Malaysia meeting
Strategies to Strengthen the Aquaculture Biosecurity Agenda between Malaysia - Thailand
โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน มุสลิมคลองหนึ่งแก้วนิมิตร
เยี่ยมชม ชุมชนเคหสถานเจริญชัย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
แนะนำโครงการจัดการขยะเหลือศูนย์
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลคุณภาพ 2016
นักธุรกิจพม่าดูงาน
งาน Thailand one stop shopping Expo
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสีย ชุมชนแก้วนิมิตร
เตรียมพร้อมรับมือ ปัญหาที่ตามมา เมื่อน้ำท่วม
โครงการการสำรวจ ลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี กทม.
โครงการชุมชนน่าอยู่ แยกขยะถูกที่ ชุมชนสะอาด ชีวิตมีสุข
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายสาเหตโรคซิก้า ไข้เลือดออก ชิกุนกุนย่า ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ
BCI Thailand จับมือ Bionic BCI Malaysia
ภารกิจปราบยุงลาย และรักษาสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะล้นเมืองที่เหมาะสม : สู่แนวทางการจัดการขยะเกาะสมุย
โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
ทีมงานเบสท์แคร์ เข้าสำรวจปริมาณ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการควบคุมลูกน้ำยุงอย่างยั่งยืน ด้วยพลังเยาวชน "ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตยุง"
ติดตามผลการเลี้ยงกุ้งฟาร์มต้นแบบมาเลเซีย
BionicBCI trip
ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตยุง
โมเดลเตาเผาขยะรุ่นไร้มลพิษ
Bionic-BCI Malasia forward to business Startup
"ปันความสุขให้ชุมชน ปันถนนให้คนเดิน"
ร่วมแสดงความยินดี
Bionic BCI Malasia @ AceFront
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ เคหสถานเจริญชัย
ออกบู้ธแนะนำระบบ K5 Rule เพื่อกุ้งสุขภาพดี
"ทุ่งทานตะวันบาน@เขตลาดพร้าว'59"
ร่วมดูการจับขายกุ้งที่ใช้จุลินทรีย์ BCI ครบวงจร
เรียนรู้การปลุกจิตวิญญานบุกเบิก ปรนนิบัติ เสียสละ
visit The Sewage Treatment Plant of IWK (JELUTONG)
5 ธันวามหาราช
นักธุรกิจพม่าที่จะลงทุน เรื่องปั้มน้ำมัน ปตท.
"ทำดีเพื่อพ่อ" จัดขึ้น ณ ชุมชนแอนเน็กซ์ เขตสายไหม
เตรียมความพร้อมในการสร้างแลนด์มาร์ค
ในวันเสาร์ที่ 21 พย. 2558 ทีมเบสท์แคร์ (BCI) ได้เข้าร่วมงานรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกกับสำนักงานเขตลาดพร้าว
การขยายสินค้า BCI สู่มาเลเซีย
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรแห่งใหม่ที่เวียงจันทน์
นาข้าวที่ทวีวัฒนา
ร่วมเป็นวิทยากรกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
ทีมเบสท์ แคร์ ร่วมบุกเบิกงานสิ่งแวดล้อมในพม่า
หัวใจสำคัญในการเลี้ยงกุ้ง
พิธีมอบรางวัล ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัดสินการประกวดชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการนำมัน และตัวแทนร้านค้าในสถานีฯภายใต้โครงการ Zerowaste by Ptt
เบสท์ แคร์ จับมือกับ เนคเทค สวทช.... เพื่อทำความร่วมมือกับ NCER.(North Koridor)
กิจกรรมทำนาปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ 2 ไร่
วันสิ่งแวดล้อมโลก
ออกบูธที่งานประชุม "ครองเกรส 8"
Best Care มาร่วมรณรงค์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก
จุดประกายชีวิต จุดประกายเศรษฐกิจ...กับกระบวนการ Recycle
ร่วมลงนาม ข้อตกลงการทำตลาดด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในมาเลเซีย
เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ ZeroWaste ของสน.ปตท.สามโคก
เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้สวนหลวง 1
โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม
อบจ.ขอนแก่น
งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 19
โรงเรียนศึกษาพัฒนา เขตลาดกระบัง
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างวิทยากรและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม...
โรงเรียนวัดโพธิ์ เขตตลิ่งชัน
เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ ต.เชิงเนิน -irpc เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ตัวแทนจากประมาเลเซีย เยี่ยมชมดูงานที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา
โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท
ย่านคลองบางจาก เขตบางแค
ย่านคลองพระโขนง เขตคลองเตย
งานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน 50 เขต เครือข่ายชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย่านคลองแสนแสบ เขตบางกะปิ
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรุ่นผู้นำชุมชน และคณะทำงานของศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมพบปะผู้นำชุมชนในโครงการทั้ง 12 ย่านคลอง
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 ค่าย "ยุวชนอาสาฯ“
จัดงานแถลงข่าว โครงการ Bangkok Green Community โครงการ 2 (ต่อเนื่อง) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เข้าพื้นที่ย่านทวีวัฒนา เพื่อเลือกพื้นที่จัดทำศูนย์เรียนรู้
ทีมงาน Best Care ไปร่วมออกงาน IGEM 2014 ที่ประเทศมาเลเซีย
จัดอบรมการแปรรูปขยะอินทรีย์ ให้กับกลุ่มศิษยาภิบาล
ทีมงาน Best Care ไปบันทึกวีดีโอสัมภาษณ์ กิจกรรมส่งเสริมของ IRPC ซึ่งร่วมกับมูลนิธิจิตอาสา ที่ จ.ระยอง
ทีมงาน Best Care เป็นที่ปรึกษาโครงการ Zero Waste ของ สน.ปตท.สารภี จ.เชียงใหม่ นำอุปกรณ์และกระบวนการไปติดตั้ง เพื่อเปิดศูนย์แห่งที่ 2 ในปั้มน้ำมัน
เยี่ยมชมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูป
เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งที่ จ.จันทบุรี
อบรมกระบวนการ Zero Waste สู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ติดตามผลการปรับสภาพบ่อเลี้ยง และการจับกุ้งน้ำจืด ที่อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่คลองประดู่ โดยการมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรักษ์ และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ คลองดำเนินสะดวก
หลักสูตร "มองไปข้างหน้า...เพื่อ สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การลด การคัดแยกขยะ
งานปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาคลองประดู่
โครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน จากชุมชนชาวราชบุรี
โครงการเกษตรอินทรีย์ที่เทศบาล เมืองระยอง อบรมการจัดการขยะอินทรีย์
กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
6 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมการด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
“โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา” ที่ เทศบาลตำบลดอนหัมฬ่อ จ.ชลบุรี
ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
สาธิตการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วย BeztDM และแปรรูปเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ ที่โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ทดลองวิจัย และทำข้อมูลเกี่ยวกับ การทำบ่อกุ้ง
มอบอุปกรณ์แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง
สอนวิธีทำน้ำหมัก ที่ อบต.บ้านคา จ.ราชบุรี
เปิดศูนย์เรียนรู้สายใยรัก แห่งครอบครัวปลอดขยะ ที่หมู่บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean and Green City) จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 5 จ.นครปฐม
ทีมงาน BCI เดินทางเข้าไปสาธิต การทำน้ำหมักชีวภาพ-น้ำยาอเนกประสงค์ และการทำปุ๋ยหมัก ที่ค่ายโมริยาห์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 28 มีนาคม 2557 กิจกรรมพิเศษจัดโดย มูลนิธิจิตอาสา ร่วมกับ irpc ที่ปรึกษา โดย bci
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ท่านผู้ว่าเยี่ยมชมโครงการที่วัดแจ้งเจริญโรงเรียนมีการทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 มีนาคม 2557 สระแก้ว BCI ได้รับเชิญไปบรรยายที่จังหวัดสระแก้วหัวข้อเรื่องขยะในชุมชนโดยทางสิ่งแวดล้อม
บริษัท เบสท์ แคร์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นอีกแรงสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียว
งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 8 “ชานเริ่น ข้างซาน ก๋างข่วง : ของกินข้างบ้าน แบ่งปัน อุ้มชู”
"ปฏิบัติการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยจุลินทรีย์ BT CIDE นวัตกรรมโดย บีซีไอ ผู้นำด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ด้วยจุลินทรีย์"
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ที่ผานกเค้าฟาร์ม จ.เลย
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รุ่น 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รุ่น 1
จุลินทรีย์พิเศษ ที่สามารถควบคุมยุง BT CIDE
เยี่ยมชม “สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา” อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เยี่ยมชม “องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว”
ทีมงาน BCI GROUP เข้าเยี่ยมชมและประสานงานติดต่อขอเข้าชมกิจกรรมภายใน ของ “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ”
BCI GROUP เข้าเยี่ยมชมและประสานงานติดต่อขอเข้าชมกิจกรรมภายใน ของ “ศูนย์เรียนรู้ลำปาง รักษ์สมุนไพร”
28 พฤศจิกายน 2556 ทีมงาน BCI GROUP เข้าเยี่ยมชมและประสานงานติดต่อขอเข้าชมกิจกรรมภายใน ของ “วงษ์พาณิชย์” พิษณุโลก
"โครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด" ณ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน
เยี่ยมชมโครงการการจัดการน้ำ ที่ คลองชองกเยชอน
ร่วมกิจกรรม “ตลาดชุมชน ริมคลองสวนหลวง”
กิจกรรมประชุมกลางปีของ BCI Group
กิจกรรมนำเสนอผลการศึกษาและความสำเร็จของโครงการ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok Green Community
กิจกรรมของน้องๆ อาสาสมัครเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดง้อม กทม.
เปิดตัวศูนย์เรียนรู้การจัดการ ขยะและน้ำเสีย เขตลาดกระบัง
ค่าย bangkok teen volunteer เครือข่ายตัวน้อยของ bangkok green community
กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนบางคอแหลมร่วมกันจัดการขยะ และน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด
กิจกรรมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นเยาวชนที่โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
นักเรียนจากชั้น ป.5-6 ของ รร.เชิดเจิมศิลป์ และรร.ศึกษาพัฒนา ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมดูงาน
กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาคูคลองของชุมชนตรอกไผ่-บางเสาธง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน (ภายใต้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน
รวมข่าวกิจกรรม BGC
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
การอบรมสัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโครงการการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน รุ่นที่ 2
การอบรมสัมมนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน รุ่นที่ 1
ทีมงาน BCI Group เข้าบันทึกวีดีโอแนะนำชุมชนเข้มแข้ง “ชมชุนสวนหลวง 1”
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ สน.ปตท.สระบุรี ร้านอาหาร @99 และโครงการเกษตรรวมใจ ที่รร.ทหารการสัตว์ นครนายก
30 มกราคม 2013 ทีมงาน BCI Group เข้าเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งของเขตหลักสี่ “ชุมชนชื่นกมลนิเวศน์ 1”
19 มกราคม 2013 ทีมงาน BCI เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
วันที่ 20 ธค. 2012 ทีมงานจาก สปป.ลาวเยี่ยมชมดูงานที่สน.ปตท.สระบุรี
เด็กนักเรียนรร.วัดหนองบัวเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ปตท.
ร่วมกิจกรรมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สระบุรี
BCI เข้าสำรวจพื้นที่ในโครงการบำบัดน้ำเสียในชุมชน 6 ย่านคลอง ในกทม.
จัดกิจกรรมพิเศษ พาทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านตาขุน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมระบบการจัดการขยะ
ทีมงาน BCI จัดอบรมครั้งที่ 2 ให้กับตัวแทนร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สระบุรี
ลงพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดอบรมให้กับกลุ่มเทรนเนอร์
“ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์”
“ตลาดนัดความรู้สู่ชุมชน...”
เปิดศูนย์ปฏิบัติการลดโลกร้อน ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
แนะนำนาโนเทคโนโลยี BeztDM ให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม สปป ลาว
กลุ่ม sign-end ร่วมอบรม “เตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่มิอาจเลี่ยง” ที่ศูนย์ปฏิบัติการลดโลกร้อน ที่ ราชบุรี
เปิดศูนย์ปฏิบัติการลดโลกร้อน ที่จ.นครสวรรค์
อ.อภิรักษ์ สอนการกำจัดขยะแบบง่ายที่โรงเรียนปัญโญทัย
เยี่ยมชมศูนย์ราชบุรี ชมรมเกษตรชีวภาพเกาะพลับพลา และโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 9 มีนาคม 2555
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักจากหัวเชื้อ “เบสท์ดีเอ็ม” วันที่ 1-2 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดตาก
โครงการ เยียวยาหลังน้ำท่วม ร่วมสร้างอาชีพโดยชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักจากหัวเชื้อ “เบสท์ดีเอ็ม” วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้สภาองค์กรชุมชน จังหวัดราชบุรี
โครงการ เยียวยาหลังน้ำท่วม ร่วมสร้างอาชีพโดยชุมชน ณ สำนักงานมูลนิธิ ปึงเถ่ากงม่าสิงห์บุรี วันที่ 25 มกราคม 2555
โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อบรมการบริหารการจัดการขยะอินทรีย์ให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
เยี่ยมเยียนคริสตจักรความหวังสุราษฎร์ธานี
เยี่ยมเยียนคริสตจักรความหวังสมุย
เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำพริกป้าสุ
ตลาดนัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “รักษ์สายน้ำ ด้วยภูมิปัญญาไทย” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมวันวิชาการงานเขมะสิริอนุสสรณ์ นิทรรศ 54 ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554 3-4 กพ. 55 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
อบรมสร้างมาตรฐานปรับปรุงน้ำทิ้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 11 สถานี 30 มค. 55 - 16 กพ. 55
สถานที่บำบัดน้ำเสียนิรันดร์คอนโดเทล
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้้าท่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โครงการศึกษาดูงานของเครือข่ายพลพรรครักษ์น้ำ
โครงการพลพรรครักษ์น้ำ
โครงการค่ายรักผูกพันทูตน้อยรักษ์น้ำ
โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย
โครงการฟื้นฟูสภาพน้ำ
โครงการร่วมรักษ์น้ำ ลดโลกร้อน
โครงการรักษ์น้ำCopyright © 2010-2013 All Rights Reserved.
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14/20 หมู่4 ซอยทุ่งมังกร1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : +662-880-4744, +662-880-4787 โทรสาร : +662-448-5332 email : bci_contact@bcithailand.com