ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรม


อบต.ต้นแบบแห่งแรก ในจังหวัดสระบุรี

9 พฤษภาคม 2560 งานอบรมการจัดการขยะ 3R งานถนัดของทีมงาน BCIT เลยค่ะ ...อบต.หนองกบ สระบุรี เป็น อบต.ต้นแบบแห่งแรก ในจังหวัดสระบุรี ที่ BCIT เป็นที่ปรึกษา ด้านการจัดการขยะ ใช้นวัตกรรมนาโนชีวภาพ ที่รวดเร็วประหยัดเวลา ต้นทุน ตอบโจทย์ ท่านผู้บริหารฯ วิธีการอบรมของทีมงาน เราเน้นเชิงปฎิบัติการ ให้ความรู้เชิงวิชาการ ลงมือปฎิบัติจริง สนุกสนาน แบบหมดเวลาก็ยังขอต่อเวลาอีก 

 
เทคโนโลยีการจัดการของเสียและน้ำเสียทางเลือก

8 พฤษภาคม 2560 อีกวันดีๆ ทีม BCIT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคโนโลยีการจัดการของเสียและน้ำเสียทางเลือก สำหรับโรงฆ่าสัตว์ จัดโดยเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยท่านประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมฮัตตัน ปทุมธานี

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

8 พฤษภาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่าย จ.นนทบุรี ทีม BCIT เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมร่วม

 
โครงการบำบัดน้ำเสีย โดยชุมชน เพื่อชุมชน

19 เมษายน 2560 โครงการบำบัดน้ำเสีย โดยชุมชน เพื่อชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลบางสีทอง บางกรวย นนทบุรี ในงบประมาณปี 2560 ต่อเนื่อง 3 ปี โดย BCIT เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ใช้เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ ไบโอกรีส กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย กำจัดไขมัน ย่อยตะกอน และ บี-กรีน กำจัดลูกน้ำ ไข่แมลง ได้ผลที่ชัดเจน ทั้งคุณภาพน้ำ และ ปริมาณ ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ลดลง

 
เยี่ยมชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการเกษตรรวมใจภายใต้พระราชดำริ

31 มีนาคม 2560 วันนี้คณะ BCI Group ได้พาตัวแทนจากเวียดนาม และมาเลเซีย มาเยี่ยมชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการเกษตรรวมใจภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก น่าประทับใจ และได้ความรู้มากมาย ได้ศึกษาหลักการการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งต้นทาง (ผลิตปัจจัยการผลิต) กลางทาง (เทคโนโลยีการเพาะปลูก) และปลายทาง (เพิ่มมูลค่าการเกษตร)..เป็นประโยชน์ และจะนำไป สู่กรอบความร่วมมือกลุ่มอาเซียน 3 ประเทศ ไทย-เวียดนาม-มาเลเซีย ได้ต่อไป..

 
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2560 บริษัท เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เทคโนโลยีชีวภาพ BCIT พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และคัดแยกขยะจัดการขยะเหลือศูนย์ นำขยะอินทรีย์ไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์ จัดฝึกอบรมโครงการ "อบรมและผลิตน้ำหมักชีวภาพ" เทคโนโลยีชีวภาพ BeztDM น้ำหมักหอม...หมักเร็วเพียง 5 วัน ไม่ต้องใช้กากน้ำตาล อบต.บางบัวทอง เปิดงานโดยท่านประธาน นายกอบต.ที่จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง ได้ความร่วมมือที่ดีจากเจ้าหน้าที่อบต.บางบัวทอง ท่านผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เครือข่ายทสม. 300 คน (อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) จนเกิดเป็นโครงการจัดการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง

 
ทีมงาน BCIT ร่วมกิจกรรมของเทศบาลบางกรวย

24 มีนาคม 2560 ทีมงาน BCIT ร่วมกิจกรรมของเทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี ที่วัดจันทร์ เรื่องการแปรรูปขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก กล่องนม ซองนม ทำเป็นงานหัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบ

 
หลักการ 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมา ใช้ใหม่

16 มีนาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เชิญ ทีมวิทยากร BCTI ไปร่วม การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม เข้าไปแบ่งปันความรู้เรื่องขยะ หลักการ 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และจัดการกับขยะในชุมชน แบบสนุกๆเข้าใจง่าย และปฎิบัติได้จริง ในชีวิตประจำวัน ท่านนายก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง (The Official) ท่านนายกให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก

 
เริ่มเติม บี-กรีน เพื่อใช้ในแก้ปัญหายุงรำคาญ

14 มีนาคม 2560 ทีมงาน BCI เริ่มเติม บี-กรีน เพื่อใช้ในแก้ปัญหายุงรำคาญ เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนมาก ทำให้การขยายของยุงรำคานอาจจะมากเป็นพิเศษ โดยโครงการฯ เมื่อได้ทราบปัญหาจากทีมพื้นที่จากชาวบ้านในซอยต่างๆ จึงได้นำ บี-กรีนมาใช้ ขอบคุณ ป้าเปีย และป้ามาเรีย อสม.จิตอาสา ที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 

 

social and environment Challenges.

10 มีนาคม 2560 Appreciated Bionic BCI (Malaysia) to be partners of Langawi Green Recycling center to collaboration in address the economic , social and environment Challenges.

 

หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010-2013 All Rights Reserved.
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14/20 หมู่4 ซอยทุ่งมังกร1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : +662-880-4744, +662-880-4787 โทรสาร : +662-448-5332 email : bci_contact@bcithailand.com