ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เบสท์แคร์ มีชื่อเต็มว่า บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 14/20 หมู่ 4 ซอยทุ่งมังกร 1แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เบสท์แคร์ เป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษา เป็นเสมือนเพื่อน เป็นผู้ให้บริการ และคอยดูแลให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา จัดหาสินค้าและบริการที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และคำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพ ด้วยนโยบายที่จะคอยดูแลจัดการเรื่อง มลภาวะของน้ำ ทั้งภายในบ้าน อาคารพักอาศัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต เบสท์แคร์จะยึดหลักในการให้บริการ ด้วยนโยบายการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น และเป็นผู้ดูแลช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไป

เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางน้ำ ปัญหาน้ำเสีย ด้วยการเริ่มต้นค้นคว้า วิจัย พัฒนาโดยทีมวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจนประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี แห่งอนาคต ที่เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี มาผสมผสานเทคโนโลยีทางชีวภาพจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ ภาพและประสิทธิภาพสูงนำมาใช้ในการจัดการ แก้ปัญหาน้ำเสียซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือ มีของเสีย มีกากตะกอน และมีไขมัน เกิดกลิ่นเหม็น โดยเห็นผลสำเร็จ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน เบสท์แคร์ ประกอบด้วยทีมงานนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม ทีมงานเทคนิคและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญบวกกับประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลภาวะทางน้ำ เราได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรม......นาโนเทคโนโลยี เพื่อนำมารักษาเยียวยาสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้นำนวัตกรรม “นาโนชีวภาพ” ร่วมกับ “ระบบการจัดการรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนชีวภาพ พร้อมระบบการจัดการน้ำเสียอย่างครบวงจร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ
 • บำบัดน้ำเสียทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางน้ำจนถึงปลายทางน้ำ ด้วยการใช้นวัตกรรมจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและไม่ทำลายสภาพสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขต้นเหตุแห่งปัญหาน้ำเสีย ลดภาวะโลกร้อนและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • บริษัท บีซีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  BCI ENTERPRISE CO., LTD.
   
 • บริษัท บีซีไอ อินเตอร์เทรด จำกัด
  BCI INTERTRADE CO., LTD.


Copyright © 2010-2013 All Rights Reserved.
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14/20 หมู่4 ซอยทุ่งมังกร1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : +662-880-4744, +662-880-4787 โทรสาร : +662-448-5332 email : bci_contact@bcithailand.com